مقاله شيوع و الگوي عفونت ها در بيماران ديابتي مرکز آموزشي – درماني بوعلي سيناي قزوين (۱۳۸۸-۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۸۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: شيوع و الگوي عفونت ها در بيماران ديابتي مرکز آموزشي – درماني بوعلي سيناي قزوين (۱۳۸۸-۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله عفونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده مينا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي برقي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اعتقاد بر اين است که بيماران ديابتي نسبت به افراد غير ديابتي در معرض خطر انواع بيش تري از عفونت ها هستند.
هدف: مطالعه به منظور تعيين شيوع و الگوي عفونت هاي بيماران ديابتي بستري در مرکز آموزشي – درماني بوعلي سيناي قزوين انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي برروي تمام بيماران ديابتي که از مهرماه ۱۳۸۷ تا ارديبهشت ۱۳۸۸ در مرکز آموزشي – درماني بوعلي سيناي قزوين بستري بودند، انجام شد. پرسش نامه اي حاوي اطلاعات جمعيتي، نوع ديابت، طول مدت بيماري و نوع عفونت براي بيماران تکميل شد. داده ها با آزمون آماري مجذورکاي تحليل شدند.
يافته ها: از ۶۵۶ بيمار ديابتي، ۱۲۶ نفر (۱۹٫۲%) با عفونت درگير بودند. شايع ترين عفونت ها شامل پاي ديابتي (۵۲%) و عفونت دستگاه ادراري (%۲۶) بود.
نتيجه گيري: باتوجه به يافته ها، اقدام جهت تشخيص سريع و درمان عفونت در بيماران ديابتي به منظور کاهش ميزان مرگ ومير اين بيماران لازم است.