مقاله شيوع و اهميت باليني بالا رفتن قطعه ST در ليدهاي الكتروكارديوگرافي خلفي در انفاركتوس حاد ميوكارد، بيمارستان شهيد رجايي تهران ۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: شيوع و اهميت باليني بالا رفتن قطعه ST در ليدهاي الكتروكارديوگرافي خلفي در انفاركتوس حاد ميوكارد، بيمارستان شهيد رجايي تهران ۱۳۸۱
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروکارديوگرافي
مقاله انفارکتوس ميوکارد
مقاله پيش آگهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خديرشربياني ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: اورعي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: معيارهاي فعلي الكتروكارديوگرافي براي تشخيص انفاركتوس خلفي قلب غير حساس مي باشد و اكثريت اين بيماران تشخيص داده نمي شوند. هدف از اين مطالعه ارزيابي شيوع و اهميت باليني بالا رفتن قطعه ST در ليدهاي خلفي قلب در بين بيماران با تشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد مي باشد.
روش كار: در طي يك مطالعه مقطعي – تحليلي در ۲۱۰ بيمار متوالي پذيرش شده با تشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان شهيد رجايي، بلافاصله ليدهاي الكتروي خلفي (V7,V8 and V9) به موازات ۱۲ ليد استاندارد ثبت شد. انفاركتوس مجدد، آريتمي هاي مداوم، افت فشار خون، شوك كارديوژنيك، نارسايي قلبي علامت دار و يا ادم حاد ريه به عنوان عوارض داخل بيمارستاني در نظر گرفته شدند. پارامترهاي مرتبط با مشخصات زمينه اي و سير بعدي بيماران در دو گروه بيماران با و بدون بالا رفتن قطعه ST در ميلي ليتر را در دو ليدهاي خلفي مقايسه شدند.
نتايج: ۱۵۳ بيمار بالا رفتن قطعه ST³۱ ميلي متر در ۲ ليد خلفي داشتند ليد مجاور يا بيشتر داشتند. ۱۲٫۴ درصد بيماران ST³۱ كه يا به تنهايي (۴٫۶ درصد) و يا همراه با تغييرات در ليدهاي تحتاني يا خارجي قلب (۷٫۸ درصد) بود. الكتروي ۱۲ ليد استاندارد در ۲ بيمار نرمال بود و ۵ بيمار ديگر با تشخيص انفاركتوس بدون موج Q بستري شدند. موج R بلند در V1/V2 در ۲۶٫۳ درصد بيماران ايجاد شد. عوارض داخل بيمارستاني در بيماران با تغييرات در ليدهاي خلفي شايع تر بود (۴۷٫۳ درصد در مقابل ۲۰٫۹ درصد، p=0.01).
نتيجه گيري: تغييرات در ليدهاي خلفي در انفاركتوس حاد قلبي ناشايع نيست و ممكن است نشانه سير بد بيمارستاني باشد.