مقاله شيوع و عوامل خطر رتينوپاتي نوزادان نارس در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۲۰۸ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: شيوع و عوامل خطر رتينوپاتي نوزادان نارس در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادريان غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي وردنجاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: هادي پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي واله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: برآورد شيوع رتينوپاتي نوزادان نارس (ROP: retinopathy of prematurity) و تعيين عوامل خطر ابتلا در نوزادان در معرض خطر بستري در بيمارستان هاي واجد بخش مراقبت ويژه نوزادان در شهر اصفهان طي سال هاي ۱۳۸۲-۱۳۸۷٫
روش پژوهشي: در اين مطالعه توصيفي تحليلي گذشته نگر پرونده ۶۰۴ نوزاد در معرض خطر ابتلا به رتينوپاتي نوزادان نارس مورد بررسي قرار گرفت. سوابق ۱۰۶ نوزاد مبتلا به ROP با ۴۹۸ نوزاد فاقد اين عارضه در ارتباط با وزن حين تولد، سن داخل رحمي، اكسيژن درماني،‌ نوع زايمان، ازدواج فاميلي والدين، وضعيت چند قلويي و جنس مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: شيوع ROP در نوزادان مورد بررسي ۱۷٫۵ درصد بود. در تحليل تك متغيره زيرگروه ها (ابتلا و عدم ابتلا به ROP)، وزن كم حين تولد (P<0.01)، سن پايين داخل رحمي (P<0.01) و دريافت بيش تر اكسيژن (P=0.01) در گروه مبتلا به ROP از شيوع بالاتري برخوردار بود. در مورد ساير عوامل مورد بررسي اختلاف معني دار آماري يافت نگرديد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه ضرورت انجام غربالگري نوزادان در معرض خطر را مطرح مي نمايد. عوامل خطر همراه با ROP، وزن كم حين تولد و سن داخل رحمي پايين بودند.