مقاله شيوع HIV در بين اهداکنندگان خون در استان کرمانشاه، سال ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۵۳ تا ۳۵۶ منتشر شده است.
نام: شيوع HIV در بين اهداکنندگان خون در استان کرمانشاه، سال ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع
مقاله HIV
مقاله اهداي خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوليوند ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مهر اكرم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: صفري شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حدود ۵ درصد موارد جديد عفونت HIV در کشورهاي درحال توسعه، ناشي از تزريقات غيرايمن از جمله انتقال غيرايمن خون مي باشد.
مطالعه توصيفي حاضر با روش سرشماري با هدف تعيين شيوع مبتلايان به HIV مثبت در بين اهداکنندگان خون در استان کرمانشاه در سال ۱۳۸۴ انجام شد. اطلاعات با استفاده از فرم جمع آوري داده ها شامل دو بخش اطلاعات جمعيت شناختي و نتايج تست هاي غربالگري ايدز و ساير عفونت هاي منتقله از راه خون طي ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۴ جمع آوري گرديد. نمونه هاي خون با استفاده از تست هاي غربالگر اليزا و وسترن بلات آزمايش شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کاي دو تحليل شد.
از ۲۲۳۵۴ واحد خون اهداشده به پايگاه هاي انتقال خون استان، ۱۱مورد تست اليزاي مثبت داشتند. از اين تعداد با تست وسترن بلات، ۳ نفرآلوده به ويروس ايدز (%۰٫۰۵) شناسايي شدند.