مقاله شيوه هاي حمايت از جلوه هاي حقوق فرهنگ عامه (حقوق فولكلور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۴۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: شيوه هاي حمايت از جلوه هاي حقوق فرهنگ عامه (حقوق فولكلور)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولكلور
مقاله جلوه هاي فولكلور
مقاله مالكيت فكري
مقاله سيستم مستقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي نجادعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي درگاه بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حقوق فولكلور جزء جامعه شناسي حقوقي مي باشد. اين رشته از داده هاي حقوق فرهنگي از يك سو و حقوق مالكيت فكري، از سوي ديگر برآمده است. ادبيات اين رشته كه بدنبال پاسداشت از حقوق سنتي و به ارث رسيده مردم بومي- محلي مي باشد، ناشناخته است. در جهت حمايت از انواع گوناگون جلوه هاي فولكلور، اقداماتي ارزنده در سطح بين المللي بويژه بوسيله سازمان هايي از قبيل سازمان مالكيت فكري (وايپو) و سازمان يونسكو انجام گرفته است. از جمله اين اقدامات مي توان از مقررات نمونه ۱۹۸۲ و ۱۹۸۴ راجع به حمايت از جلوه هاي حقوق فرهنگ عامه نام برد. در اين مقاله دو شيوه حمايتي اصلي و جايگزين جهت حمايت از «جلوه هاي فولكلور» ارايه شده است. در شيوه حمايتي اصلي ضمن بيان نظام حمايتي مالكيت فكري و نظام مستقل، شيوه مناسب حمايت را پيش بيني راهكارهاي حقوقي و فرهنگي و اجتماعي در قالب نظام مستقل نتيجه گرفتيم و در شيوه حمايتي جايگزين به شيوه هاي حقوق اخلاقي، قلمرو عمومي، رقابت ناعادلانه، اسرار تجاري، حقوق قراردادي و حقوق بشر اشاره کرده و ايرادات وارده بر آنها را بر شمرديم.