مقاله شيوه هاي مختلف مقاومت مردم ايران در برابر دستور حكومتي كشف حجاب در دوره اول پهلوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: شيوه هاي مختلف مقاومت مردم ايران در برابر دستور حكومتي كشف حجاب در دوره اول پهلوي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضاشاه
مقاله تغييرات
مقاله کشف حجاب
مقاله مقاومت
مقاله مردم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي ها غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفيان رضوي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از روي کار آمدن رضاخان و تشکيل حکومت قدرتمند مرکزي، زمينه برنامه ريزي براي انجام اصلاحات در ايران فراهم شد. از جمله اين اصلاحات بهبود وضعيت زنان در جامعه بود که با هدف شبيه سازي ايران به غرب انجام مي گرفت و از اين رو کشف حجاب و تغيير وضعيت ظاهري مردم در اين راستا قابل فهم و توضيح است. در پژوهش حاضر پس از بررسي چگونگي مخالفت مردم با دستور کشف حجاب با استفاده از روش کتابخانه اي و تطبيق آن با شاخصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، رواني و اقتصادي مقاومت در برابر تغييرات، اين نتيجه حاصل شد که پايبندي مردم به اعتقادات و ارزش هاي ديني و ديگر عوامل فرهنگي اصلي ترين دليل مخالفت مردم ايران با کشف حجاب بوده است. ضمن آن که شاخصه هاي اجتماعي، رواني و حتي اقتصادي نيز در رده هاي بعدي تاثير گذاري در عدم استقبال از کشف حجاب در ايران بوده اند.