مقاله شيوه هاي مقابله اي با اختلال تنيدگي پس آسيبي و نشانه هاي تنيدگي مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: شيوه هاي مقابله اي با اختلال تنيدگي پس آسيبي و نشانه هاي تنيدگي مزمن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانباز
مقاله اختلال تنيدگي پس آسيبي
مقاله مقابله
مقاله نشانه هاي تنيدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايوسفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين مطالعه هدف بررسي رابطه اختلال تنيدگي پس آسيبي و شيوه هاي مقابله اي با نشانه هاي جسماني و روان شناختي تنيدگي مزمن انجام شد.
روش: 452 جانباز با شدت آسيب ۲۵ تا ۷۰ درصد (مطابق استاندارد سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران که در پرونده افراد ثبت شده بود) به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نظام دار (بر اساس شدت آسيب) از ميان جامعه جانبازان شهر قم انتخاب شدند. ابزار مطالعه پرسش نامه شيوه هاي مقابله اي شيير و کارور (شکل کوتاه)، مقياس نشانه هاي پس آسيبي و چک ليست نشانه هاي تنيدگي مزمن بودند.
يافته ها: اختلال تنيدگي پس آسيبي، شيوه هاي نارسا و هيجان مدار مقابله و سکونت در منطقه ۱ شهر قم، با نشانه هاي تنيدگي مزمن رابطه داشتند و آن را پيش بيني کردند.
نتيجه گيري: مقابله درمانگري و درمان دارويي همزمان مي توانند به جانبازان براي دست يابي به سلامت رواني و جسماني کمک کنند.