مقاله شيوه هاي نو سعدي در استفاده از تشبيه و استعاره در غزل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۲۲۳ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: شيوه هاي نو سعدي در استفاده از تشبيه و استعاره در غزل
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنجارگريزي
مقاله غزل
مقاله سعدي
مقاله برجسته سازي
مقاله تشبيه
مقاله استعاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي نياچوبي سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطابق نظريه صورتگرايان، هنرمند(شاعر) با درهم شكستن ساختار عادي زبان، در واقع «آشنايي زدايي» ميكند.
آشنايي زدايي به دو شكل نمودار ميشود؛ يكي هنجارگريزي (قاعده كاهي) است و ديگري «قاعده افزايي» است. هنجارگريزي انواعي دارد كه يكي از مهمترين نوع آن «هنجارگريزي معنايي» است كه شامل «تشبيه و استعاره» ميشود كه در غزل سعدي كاربرد دارد. با وجود اين، اين سوال مطرح ميشود كه آيا كاربرد تشبيه و استعاره به اندازه اي است كه بتوان آنها را از مختصات سبكي غزل سعدي به شمار آورد يا خير؟ در متن مقاله نشان خواهيم داد كه در غزليات سعدي، در حوزه هنجارگريزي معنايي، تشبيه و استعاره از پركاربردترين آرايه هستند و كاركرد زيباشناسي آنها و شگردهاي مختص شاعر در نحوه بخدمت گرفتن تشبيه و استعاره را آشكار خواهيم ساخت.