مقاله شيوه هاي کاربرد حسن تعليل در قصايد انوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۶۵ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: شيوه هاي کاربرد حسن تعليل در قصايد انوري
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انوري
مقاله مدح
مقاله حسن تعليل
مقاله قصيده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غريب حسيني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حسن تعليل يکي از صناعات ادبي است که علت هر پديده را به صورت ادبي و با زبان هنر و تصوير بيان مي کند.
انوري از بزرگترين قصيده سرايان قرن ششم هجري است که به مدح و وصف شاهان و اميران معاصر خويش پرداخته است. او در اين شيوه به منظور خلق مضامين و تصاوير تازه، از صنعت حسن تعليل استفاده چشمگيري کرده است.
در اين مقاله، بعد از بيان مختصري از زندگي انوري و تعريف حسن تعليل، شيوه هاي کاربردي حسن تعليل در قصايد او بررسي شده است؛ در قصايد انوري حسن تعليل شامل ماه و خورشيد، افلاک و ستارگان، منسوبات ستارگان، آب و باد و خاک و آتش، قوانين طبيعت و قرارداد هاي طبيعي، سنت هاي ادبي و دليل تراشيهاي غريب و بعضا غلو آميز و مبتذل است که درباره هر يک با ذکر شواهدي چند بحث شده است.