سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هوشیار نوشاد – بخش فیزیک نظری و ریاضیات، مرکز تحقیقات هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایرا

چکیده:

هدف های نازک اورانیم ۲۳۸ با پروتون های ۴۵ ، ۵۵ ، ۶۵ و ۷۰ MeV حاصل از شتابدهنده سیکلوترون دانشگاه توهوکوی ژاپن بمباران شد . سطح مقطع تشکیل محصولات شکافت با روش طیف نگاری پرتوهای گاما اندازه گیری شد . سپس توزیع جرم محصولات شکافت و سطح مقطع کل شکافت در هر انرژی به دست آمد . توزیع جرم پاره های شکافت با پیش بینی مدل قطره مایع سازگار است