مقاله شکاف نسلي در خانواده ايراني؛ ديدگاه ها و بينش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: شکاف نسلي در خانواده ايراني؛ ديدگاه ها و بينش ها
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکاف نسلي
مقاله گسست [انقطاع] نسلي
مقاله تفاوت نسلي
مقاله گسست فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساروخاني باقر
جناب آقای / سرکار خانم: صداقتي فرد مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با رويکردي در جهت شناخت چالش هايي که در برابر خانواده ايراني قرار دارد پديده «شکاف نسلي» را مورد توجه قرار داده است. پس از طرح مساله، با تعريف و تفکيک معنايي ميان چهار مفهوم مشابه؛ تفاوت، تعارض، گسست، و شکاف نسلي، به تحليل نظريه ها و پژوهش هاي مرتبط و تقابل مساله شکاف نسلي با ساختار خانواده امروزين در ايران پرداخته است. دراين راستا از داده ها و نتايج تعدادي از پژوهش ها در ايران که به طور کلي به تضاد ارزشي ميان نسلها پرداخته اند بهره گرفته شده است. براين اساس، هدف مقاله حاضر شناخت وضع موجود در زمينه شکاف نسلي و بررسي و تحليل عواملي است که شکاف بين نسلها در خانواده معلول آن است. با در نظر گرفتن عوامل متعدد و متنوع موجود، در بررسي يافته هاي پژوهش هاي انجام شده تفاوت قابل ملاحظه اي بين گروه هاي سني در ايران مشاهده نشده است. در زمينه رويارويي ارزش هاي نسلي با خانواده و روابط ميان نسلي و درون نسلي در درون آن، تفاوت هاي قابل ملاحظه اي در عرصه ارزش هاي خانوادگي ميان نسل ها وجود ندارد و کمابيش نوعي وفاق جمعي در رابطه با اين ارزش ها، ميان نسل جوان و بزرگسال جامعه ديده مي شود. البته مي توان گفت در عرصه عمومي فرهنگ جامعه ايران شکاف عميق و اختلاف قابل تاملي وجود ندارد اما شکاف نسلي موجود، در نقطه مقابل عرصه عمومي، در عرصه زندگي خصوصي آحاد جامعه ما موضوعيت مي يابد.