سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید مصطفی موسوی زاده نوقابی – کارشناسی ارشد جوشکاری، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهرا
حسن فرهنگی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیش دانشکده های فنی، دانش
فرهاد حسن آبادی – کارشناس ارشد مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

شکست جوشهای درز ریل های راه آهن می تواند سبب مشکلات فراوانی در تعمیر، نگهداری و بازرسی خط و همچنین خروج از خط قطار گردد. در این مقاله بر روی ۳ عدد نمونه شکسته شده ی جوش جرقه ای درز ریل، آنالیز ، شکست انجام گرفته است. به کمک بازدید چشمی، شکست نگاری های ماکرو و میکرو با sem مشخص گردید، شکستها در اثر اضافه بار ناگهانی بوده است و محل شروع رشد ترک در ناحیه جان ریل از مواد آلوده ی بیرون آمده ی جوش بوده است. تنش های پسماند کششی عمودی ناشی از جوشکاری که عمود بر صفحه افقی جان ریل هستند، همراه با تنش های کششی و یا فشاری ناشی از چرخ قطار که بوسیله شبیه سازی کامپیوتری تخمین زده شده اند شرایط تنشی لازم برای این شکستها را فراهم می کنند. از مکانیک شکست نیز برای درک رفتار این نوع شکستها استفاده شد و مشخص گردید عیوب سطحی جوش به همراه تنشهای ایجاد شده می توانند سبب شکست ناگهانی جوش گردند.