مقاله شکستگي منفرد توبروزيته کوچک پروگزيمال هومروس (گزارش يک مورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۳۶ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: شکستگي منفرد توبروزيته کوچک پروگزيمال هومروس (گزارش يک مورد)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هومروس
مقاله شکستگي هاي استخوان
مقاله تثبيت داخلي شکستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کيهاني سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: زندي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدحسين زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوت پور محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي نوشهري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکستگي منفرد توبروزيته کوچک هومروس بي نهايت نادر است. در اين مقاله يک مورد شکستگي منفرد توبروزيته کوچک که به شکل حاد تشخيص و با جااندازي باز و تثبيت داخلي درمان شده بود گزارش شده است.