سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرجان سمیع پور – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران
مولاداد نیکبخت، – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران
محمد حسین مهدیه – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران

چکیده:

در این مقاله سرعت موج شوک ناشی از یک لیزر Nd :YAG با طول تپ ns5 و طول موج ۵۳۲nm= λبه صورت تجربی اندازه گیری شده است . اندازه گیری ها نشان می دهند که سرعت موج شوک در نزدیکی ناحیه ی شکست اپتیکی چند صد متر بر ثانیه است . سپس، با در نظر گرفتن معادلات هوگونیوت، معادله ی حالت گاز ایده ال و داده های تجربی، فشار، چگالی و انرژی موج شوک محاسبه شده است. فشار موج شوک در نزدیکی ناحیه ی شکست اپتیکی به حدود bar 10 می رسد. همچنین نتایج نشان می دهد که چگالی در ناحیه ی شکست اپتیکی ۳ برابر می شود و انرژی موج شوک چند صد کیلو ژول می باشد