مقاله شکست ساختاري در ماندگاري تورم و منحني فيليپس در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: شکست ساختاري در ماندگاري تورم و منحني فيليپس در ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحني فيليپس
مقاله شکست ساختاري
مقاله روش باي و پرون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرزبان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي ثباتي منحني فيليپس مي تواند مهمترين کاربرد براي نقد مهم لوکاس باشد. بر اساس نقد لوکاس تغيير در رفتار سياست گذاران از طريق تاثير بر انتظارات عوامل اقتصادي، باعث تغيير در پارامتر هاي کلان اقتصادي مي گردد. بنابراين در حالي که وجود رابطه بين تورم و بيکاري در کوتاه مدت به دليل عدم وجود انعطاف در دستمزدها و قيمت ها توسط بعضي از اقتصاددانان مورد قبول واقع مي شود، بي ثباتي منحني فيليپس به دليل وجود شکست ساختاري (ناشي از شوکهاي برونزا يا تغيير رژيم سياست گذاري) مانع بزرگي براي استفاده از منحني فيليپس براي سياست گذاري مي باشد. هدف اين مقاله آزمون ثبات ساختاري ماندگاري تورم و پارامتر هاي منحني فيليپس در قالب مدل باي و پرون در دوره (۱۳۸۷-۱۳۴۰) مي باشد. نتايج نشان مي دهد تورم در ايران ضمن داشتن نوسانات زياد، از ماندگاري بالايي نيز بر خوردار است. پارامتر هاي منحني فيليپس در طول زمان در حال تغيير بوده و منحني فيليپس بلندمدت در طي دوره زماني مورد مطالعه خطي نيز نمي باشد