سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا قدم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان، دانشکده مهندسی دانشگاه
ناصر طالب بیدختی – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
احمد میرباقری – دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به خسارات بسیار زیاد ناشی از شکست سد، بخصوص در رابطه با سدهایی که در نزدیکی شهرهای بزرگ احداث می شوند، لازم است که همزمان با مطالعه و طراحی بخشهای مختلف سد این پدیده نیز در نظر گرفته شود. برای این کار می بایستی هیدروگراف خروجی ناشی از شکست سد با توجه به نوع شکست مشخص گشته، سپس با توجه به مرفولوژی پایین دست سد روند یابی سیل مشخص و پهنه ناشی از شکست سد تعیین گردد این مهم با بهره گیری از تلفیق مدلهای هیدرولیکی و سیستم اطلاعات جغرافیایی حاصل می گردد. این نقشه ها می تواند ملاک تصمیم گیری های مدیریتی در زمینه تعیین خسارات ناشی از شکست سد باشد. در این تحقیق شکست سد تنگ سرخ بر روی رودخانه خشک شیراز مورد بررسی قرار گرفته است. در آنالیز شکست، به منظور تعیین ابعاد رخنه بوجود آمده در سد و گسترش آن با زمان از برنامه Breach که بر مبنای مدل های فرسایشی، قوانین هیدرولیک، انتقال رسوب و مکانیک حاک پایه گذاری گردیده، استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل، روند یابی سیل ناشی از شکست سد، در پایین دست با استفاده از برنامه های Hec-Ras3.1.1 , Mike11(2001) صورت پذیرفته است. نتایج حاصل به محیط Arcview برده شده و نقشه های پهنه بندی سیلاب تهیه گردیده است.