سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی حسینی – استادیار دانشگاه مازندران دانشکده فنی ومهندسی بابل گروه مهندسی شی

چکیده:

از آلاینده های بسیار خطر ناک محیط زیست را می توان نشت و تراوش نفت و روغن در پسآبهای صنعتی و فاضلابهای خانگی دانست که سرانجام موجب آلوده کردن آبهای زیرزمینی؛ رودخانه ها و دریاچه ها میشوند. ازمشکلات عمده بعضی از پسآبهای صنعتی که بصورت امولسیون مانند آب در روغن و یا آب در نفت وجوددارند تنها عمل جدا سازی و تصفیه آنها کافی نیست بلکه چگونگی با لا بردن سر عت عمل نیز بسیار مهم می باشد که این امر برای تصفیه پسآبهای صنعتی که بصورت پیوسته تولید میشوند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. در این مقاله نتایج حاصله از یک تحقیق آزمایشگاهی برروی تفکیک یک امولسیون مصنوعی از نفت خام وآب که بصورت امولسیون ،آب در نفت ، می باشد بررسی شده است. سیستم آب در روغن و یا آب در نفت یک امولسیون یعنی محیطی که درآن مملو از قطرات بسیار ریز آب بوده و سطح خارجی هریک ازاین قطره ها را روغن یا نفت پوشانده باشد. در اینکار حدود ٢٠ درصد حجمی را آب و ٨٠ درصد دیگر آن را نفت تشکیل میدهد. جهت تفکیک و شکستن امولسیون از روش "دای الکتروفورز" استفاده شده است. با ایجاد یک میدان الکتریکی غیر یکنواخت در ولتاژها و فرکانسهای مختلف در محفظه شیشه ای حاوی نمونه از امولسیون که از بیرون قابل مشاهده و کنترل میباشد, قطرات امولسیون باردار شده و به سمت مرکز میدان الکتریکی که بیشترین شدت الکتریکی در آنجا حکمفرماست به حرکت درمی آیند. در بین راه قطرات به هم برخوردکرده و تشکیل قطره های بزرگتر و سنگینتر داده که در نهایت توسط جاذبه زمین ته نشین می گردند. در بین راه ته نشین شدن, قطرات توسط فشار آب می ترکند و در نتیجه نفت که دارای محیط و خواص روغنی است و به علت دارا بودن وزن مخصوص کمتر از آب, از آن جدا شده و شناور میشود. این عمل در مدت زمان کمتر از ٦دقیقه انجام میگیرد. ازنتایج حاصله مشاهده شده که در میدان الکتریکی به شدت volt ١٠٠٠ و با فرکانس kHz٥ و در دمای ١درجه سانتیگراد نتیجه بهتری نسبت به آزمایشهای دیگر بدست آمد. واحد کدورت باFNU (formazin unit) nephelumetriمشخص شده است که توسط این روش موفق شدم از امولسیون با کدورت FNU=1 به FNU=0.02 یعنی به بازدهی % ٩٨ دست یابم.