سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا جمشیدنژاد – شرکت انتقال گاز ایران، منطقه ۵ عملیات انتقال گاز کارشناسی مهندسی صنا
آیدا باقری نژاد – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

اتصالات T شکل جوشهای لب به لب با قطر زیاد (in30×in18) در لوله های خطوط انتقال گار با فشار زیاد در طی تست هیدرواستاتیک که به منظور حصول اطمینان از پیوستگی خطوط لوله بعد از اجرا انجام می گردد نشت کردن ایجاد ترکهای بسیار کوچک را در ناحیه گردن اتصالات T شکل نشان میدهد. یک بررسی دقیق نشان میدهد که تشکیل ترک قبل از تسلیم پلاستیک صورت گرفته و در این نواحی ضخامت دیواره حتی از مینیمم ضخامت مجاز هم کمتر شده است .بررسی بیشتر مقاطع مشخص شده اتصالات شکسته شده T بازگو کننده این حقیقت است که در واقع اتصالات T از جوش لب به لب طول کوچکی از لوله ۱۸ اینچی به قسمت گردن شکل لوله ۳۰ اینچی پدید آمده اند.همچنین قسمت هایی از جوش لب به لب که با جوش پر شده اند،سنگ زده می شوند تا انحنایی مسطح در گردن جوش پدید آورند یا به احتمال بیشتر روش نا مناسب جوش را پنهان کنند. نتیجه این روش این است که ضخامت دیواره در ناحیه گردن که کمتر از میزان تعیین شده بود با سنگ زدن قسمت پر شده با جوش بیشتر کاهش مییابد، همچنین این نتیجه حاصل میشود که طراحی و ابعاد مورد نیاز اتصالات T شکل را نمیتوان توسط این نوع روش تعیین کرد.