سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم کرباسی – مربی , دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
شهرام عباسی – کارشناس تحقیق و توسعه، شرکت فولادمبارکه

چکیده:

در این مقاله ش کست نگاری غلتک ی در بخش قفسه دو غلتکی نورد سرد شرکت فولاد مبارکه پرداخته شده است . در خط نورد سرد دوقفسه ای، غلتکها در قالب سیکلهای دو پاس (چهار مرحله کاهش ضخامت) و سه پاس (شش مرحله کاهش ضخامت ) به کار گرفته می شوند . دمای بهره برداری آنها بین ٩٠ تا ١١٠ درجه سانتیگراد بوده و توسط جریان دائمی محلول امولوسیون آب و روغن با دمای ٥٥ درجه سانتیگراد، کنترل می گردد . در خط مذکور تعداد قابل توجهی ا ز غلتکها در عمر نسبتا کوتاهی دچار شکست می شدند . به منظور شکست نگاری و تعیین دلایل تخریب، نمونه های تهیه شده پس از ارزیابی ماکروسکوپی سطوح شکست، تحت آزمایشهای : متالوگرافی ، شکست نگاری توسط میکروسکوپ الکترونیSEM)و سختی سنجی قرار گرفتند . نتایج به دس ت آمده نشان داد که عملکرد همزمان پدیده های مختلفی از جمله : خستگی، گریپاژ ورق بین غلتکها و خراشیدگی سایشی موجب تخریب شدید غلتک شده است.