سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کورش جشنیه – کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان
علیرضا فیروزفر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

یکی از روشهای بهسازی زمین که امروزه در ایران نیز به صورت جدی در حال رشد میباشد، استفاده از فن آوری تزریق است. در هنگام عملیات تزریق، دوغاب با فشار بالا وارد یک محیط گسسته میگردد و از این رو تقابل بین فشار دوغاب و مقاومت مکانیکی زمین، سبب وقوع پدیده شکست هیدرولیکی قرار میگیرد. در این پژوهش، سد خیرآباد نیکشهر با پی آبرفتی درشت دانه مورد بررسی شکست هیدرولیکی قرار می گیرد. همچنین به منظور افزایش تزریق پذیری و کاهش هزینه های حفاری در فن آوری ویژه ای در میزان فشار اعمالی مقاطع تزریق انجام یافته است. تاثیر نحوه اجرای گمانه های تزریق و غلظت دوغاب بکار رفته بر کیفیت آببندی و میزان تحکیم بستر و دوغاب پشت مانشت به دو صورت فشاری و ثقلی نیز بررسی شده است.