سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر دشتیان گرامی – محقق ارشد سازمان تحقیقات و خودکفایی نزسا – گروه شهید همت گروه مکانیک د
حسین خدارحمی – استادیار سازمان تحقیقات و خودکفایی نزسا – گروه شهید همت گروه مکانیک دا
نجمه خضرائیان – محقق ارشد سازمان تحقیقات و خودکفایی نزسا – گروه شهید همت گروه مکانیک د

چکیده:

در این مقاله، پدیده شکست استوانه های شیاردار تحت اثر بار انفجاری ناشـی از انفجـار خـرج میـانی HE در تعیـین زمـان شکست، شعاع شکست، سرعت ترکش , شتاب ترکش و … با استفاده از کد صریح و غیـر خطـی LS-DYNA مـورد شـبیه سازی عددی قرار می گیرد، در تحلیل های عددی از مدل های مـادی JOHNSON_COOK و معادلـه حالـت گرونـایزن برای فلز پوسته و برای ماده منفجره نیز از مدل مادی HIGH_EXPLOSIVE_BURN و معادله حالـت JWL اسـتفاده می شود . اثر پارامترهای مختلف مادی و هندسی پوسته و خرج بر روی زمان شکست، سرعت تـرکش و … مـورد بررسـی و تحلیل قرار گرفته و با نتایج تحلیلی ( قسمت اول ) مورد مقایسه قرار می گیرد .