سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی واعظ علایی – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان
محمد سهیمی – دانشگاه کالیفرنیای جنوبی – لس آنجلس

چکیده:

زبری جبهة موج در محیطهای ناهمگون می تواند نشانگر نوع توزیع و همبستگی موجود بین ضرائب الاستیک موضعی باشد . ما با شبیه سازی پخش امواج الاستیک و آکوستیک، نشا ن داده ایم که رابطه ی = α دراین سیستمها برقرار است . α نمای زبری جبهة موج بوده و H نمای هارست محیط است که مشخصه ی همبستگی های فضایی بلند برد در توزیع ضرایب الاستیک مضوعی است. این یک رابطه ی مستقیم بین ساختار استاتیک یک محیط با همبستگیهای بلند بر د ، و خواص دینامیکی آن است.