مقاله شکل دهي مجموعه نامعيني حاصل از شناسايي سيستم جهت طراحي کنترل کننده مقاوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در كنترل از صفحه ۱۲ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: شکل دهي مجموعه نامعيني حاصل از شناسايي سيستم جهت طراحي کنترل کننده مقاوم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل مقاوم
مقاله نامعيني پارامتري بيضوي
مقاله شناسايي سيستم
مقاله طراحي سيگنال ورودي
مقاله شکل دهي نامعيني به هدف کنترل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده آرش
جناب آقای / سرکار خانم: مومني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله روشي جهت طراحي کنترل کننده مقاوم H ¥ براي سيستم هاي با نامعيني پارامتري بيضوي به صورت پاسخ به يک مجموعه از نامساوي هاي ماتريسي خطي ارايه شده است. از طرفي عملکرد به دست آمده با يک کنترل کننده مقاوم براي يک سيستم حلقه بسته با نامعيني پارامتري، نه تنها به خود کنترل کننده ارتباط خواهد داشت بلکه به مجموعه نامعيني پارامتري نيز مربوط مي گردد. در ادامه مساله طراحي توام کنترل کننده H¥ و شکل دهي مجموعه نامعيني مورد بررسي قرار مي گيرد. بدين ترتيب علاوه بر طراحي کنترل کننده مقاوم، با تعيين سيگنال مناسب ورودي در شناسايي سيستم، مجموعه نامعيني به هدف طراحي کنترل کننده مقاوم شکل دهي مي گردد. در شکل دهي مجموعه نامعيني پارامتري بيضوي، عملکرد مطلوب سيستم حلقه بسته و ساختار کنترل کننده لحاظ مي گردد. شبيه سازي انجام شده بر روي يک سيستم واقعي نشان دهنده کارايي اين روش است.