سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرطاهر سید بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صن
بهزاد نیرومند – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان (نویسنده مخاطب)

چکیده:

در این تحقیق تاثیر دمای ریخته گری دوغاب های نیمه جامد تهیه شده به روش SSR از آلیاژ A356 بر ساختار و دانسیته قطعات ریختگی بررسی شد. در هر آزمایش مقدار مناسب از آلیاژ ذوب شده و تا دمایی حدود ۱۰C بالای لیکوئیدوس سرد شد. در این هنگام یک میله سرد مسی چرخان وارد مذاب گشته، مذاب را به مدت ۵ ثانیه هم زده و خارج گشت. سپس دوغاب نیمه جامد حاصله تا کسر جامد مورد نظر سرد شده و به درون یک قالب ریخته گری کوبشی ریخته شده و تحت فشار حدود ۱۰ مگاپاسکال منجمد شد. نتایج نشان داد که با افزایش کسر جامد اولیه میزان کرویت و اندازه متوسط ذرات جامد اولیه افزایش می یابد، درصد ذرات جامد در کف قطعات بیشتر از بقیه قسمت ها است، دانسیته نمونه های ریخته شده در حالت نیمه جامد بیشتر از نمونه ریخته شده در حالت مذاب می باشد و احتمال پارگی گرم با ریخته گری در زیر دمای لیکوئیدوس کاهش می یابد.