سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا حسین سعیدی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه سمنان
منصور جهانگیری – گروه مهندسی شیمی دانشگاه سمنان
مهناز مظاهر اسدی – پژوهشکده بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

این مقاله ضمن معرفی سورفکتانت ها ، طبقه بندی و ارائه برخی کاربردهای آنها ، روشهای مختلف تهیه نانو امولسیون ها (امولسیفیکاسیون با انرژی بالا و انرژی پایین ) را بیان نموده و نقش سورفکتانت ها در تهیه این ترکیبات را بررسی کرده است . نتایج مطالعات در زمینه افزایش پایداری وبهبود عملکرد این ترکیبات ، پدیده(Ostwald Ripening)را مهمترین مکانیسم در تخریب نانو امولسیون ها دانسته است . مقایسه نانوامولسیون های بدست آمده با روشهای مختلف امولسیفیکاسیون نشان داده است ، نانو امولسیون های تهیه شده با استفاده از همگن سازی در فشار بالا در مقایسه با روشPIT ، کمتر در معرض پدیده استوالد قرار دارند . براساس مطالعات رفتار فازی ، اندازه قطرات تابع غلظت و ساختار فاز سورفکتانت در نقطه وارونگی است که تحت تاثیر دما و ترکیب درصد قرار دارد . همچنین ، نانوامولسیون ها بجهت اندازه کوچک قطراتشان در مقابل رسوب و یا دوفازی شدن در اثر پدیده استوالد پایدار می باشند .