مقاله شکل يا سيکل (نظريه اي جديد درباره وزن سكه نقره دوران هخامنشي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: شکل يا سيکل (نظريه اي جديد درباره وزن سكه نقره دوران هخامنشي)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران باستان
مقاله حسابداري
مقاله داريک
مقاله شکل
مقاله سيکل
مقاله درآمد
مقاله مخارج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودآبادي سيداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: هراتيان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امپراتوري پارسها توسط کورش بزرگ پديدار شد و به دست داريوش اول به سرعت در مسير ترقي و آهنگ توسعه سياسي و اقتصادي قرار گرفت. داريوش براي ايجاد تمدني بزرگ، دگرگوني هاي عمده اي را پديد آورد. از آن جمله مي توان اصلاح اوزان و پيمانه ها و ضرب سکه را نام برد. مقايسه و تحليل سکه هاي هخامنشي و تناسب وزن بين آنها، ما را در کشف و فهم سيستم اداري – مالي ايران باستان ياري مي کند. سکه طلاي هخامنشيان «داريک» است و سکه نقره آنان را در منابع گوناگون «شکل / سيکل» ناميده اند. تجارت با کشورهاي متمدن آن زمان و پرداخت مزد مزدوران، بيشتر با سکه نقره اي که ۵٫۶ گرم وزن داشت، انجام مي گرفت و از طرف ديگر طبق الواح گنجينه تخت جمشيد مزد کارگران با «شکلي» به وزن ۸٫۳ گرم محاسبه و پرداخت مي شد. با توجه به قدرت و دقت هخامنشيان براي اداره امور سرزمين وسيع خود، اختلافي به اندازه ۲٫۷ گرم در سکه نقره آن روزگار بعيد به نظرمي رسد. در اين مقاله کوشيده ايم با استناد به منابع دست اوّل تاريخ ايران باستان و تجزيه و تحليل آنها درباره اين اختلاف وزن به پاسخي روشن دست يابيم.