سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
فرهاد قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
محمد محمد حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

امروزه استفاده از بتن با مقاومت بالا در ساخت مقاطع بتنی به دلایل اقتصادی و فنی در حال افزایش است. در سازه‌های مرتفع در صورتی تیرها وظیفه انتقال بارهای جانبی را بر عهده داشته باشند رفتار تیرها از حالت خمشی به رفتار تیر ستون نزدیک می‌شود. هدف این مقاله بررسی پارامترهای مورد استفاده جهت طراحی شکل پذیری مقاطع بتنی دارای بتن با مقاومت بالا می باشد. بدین منظور به صورت آزمایشگاهی تیرهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با درصد فولاد طولی متغیر تحت بارگذاری قرار گرفته است. در آزمایشگاه مقادیر کرنش در ارتفاع تیر و فولادهای مسلح شده و همچنین خیز درچند نقطه در طول تیر انذازه‌گیری و نمودارهای مربوطه نیز ارائه شده است. از دیگر اهداف این مقاله ارائه گزارش مشاهدات عینی رفتار شکل‌پذیری و نوع شکست تیرهای مورد آزمایش است که در نهایت با تحلیلهای تئوریک انجام شده جهت طراحی شکل پذیری نمودارهای مربوطه نیز ترسیم شده است