سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال زمانی – استادیار دانشکده مکانیک-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و پژوهشک
غلامحسین لیاقت – استاد بخش مهندسی مکانیک- دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشکده گروه مکانیک سا

چکیده:

مدل های تحلیلی مرتبط با شکل پذیری سازه های متخلخل که تا کنون ارایه شده با فرض ماده دارای خاصیت صلب-کاملا خمیری بوده است و به طبع آن مقدار تنش جریان ( σ۰ جایگزین در مدل درمحدوده خواهد بود نامشخص بودن دقیق میزان تنش جریان باعث ۳۰% تفاوت در میزان نیروی تاخوردگی می گردد این مقاله برآنست که تا با تغییر خاصیت ماده سازی متخلخل از صلب – کاملا خمیری به صلب – کرنش سختی تنش نهای σu که مقدار آن برای هر ماده ای معلوم می باشد جایگزین مقدار تنش جریان σ۰ درمعادله نیروی تاخوردگی نماید لذا برای این جایگزینی المان گوشه به سطوح چندگانه ای تقسیم گردیده و سپس با تعیین مقدار معادل تنش جریان براساس تنش نهایی و کرنش ماکزیمم و همچنین با مشخص نمودن کرنش ماکزیمم درهرکدام از سطوح چندگانه المان نهایتا میزان نیروی تاخوردگی برای شکل پذیری سازه تا مرز مچالگی کامل و استحکام سازه متخلخل تعیین گردیده است که در مقایسه با نتایج دیگر محققین و نتایج آزمایشهای تجربی منتشره بسیار مطلوبتر می باشد.