سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال زمانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
غلامحسین لیاقت – استاد گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی صدیقی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک
حمید رضا داغیانی – ادانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

شکل دهی سازه های متخلخل به جهت استفاده گسترده آنان از اهمیت به سزایی برخوردارند لذا در این مقاله رفتار یک سازه متخلخل در مقابل بارهای گسترده دینامیکی با نرخ بسیار بالا مورد بررسی قرار میگیرد. ابتدا پارامتر های سازه متخلخل ارائه و سپس با معلوم بودن مدل تحلیلی حاکم بر رفتار این سازه تحت بار های شبه استاتیکی و استفاده از رابطه تجربی کوپر- سیاموند که تعیین کننده ارتباط و استحکام مواد ، تحت بارهای شبه استاتیکی و دینامیکی از طریق نرخ کرنش می باشد به ارائه یک مدل تحلیلی جدید برای شکل پذیری اینگونه سازه ها تحت بارهای دینامیکی می پردازیم، نرخ کرنش در رابطه کوپر-سایموند با توجه به میزان کرنش نهایی ایجاد شده در سازه و سرعت بارگذاری مرتبط میباشد که با معلوم بودن سرعت میانگین بارگذاری برای بار های دینامیکی مقدار نرخ کرنش تعیین و نهایاتا میزان بار لازم برای شکل پذیری یک سازه متخلخل تا حد مچالگی به صورت یک مدل جدید ارائه میگردد.