سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد آقایی خفری – گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
رضا محمودی – گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

شکل پذیری ورق الومینیومی AA8079 باتوجه به نتایج ازمایش های کشش تک محوری و کشش متقارن ومحوری پس ازانجام عملیات آنیل اهسته مورد بررسی قرارگرفته است همچنین باانجام عملیات همگن سازی برروی برخی ازنمونه های ریخته گری شده تاثیر این عملیات برروی خواص استحکامی و شکل پذیری مورد توجه قرارگرفته است شکل پذیری ورقها باتوجه به میزان کرنش حاص درکشش تک محوری میزان ارتفاع بالچ درکشش دومحوری ارزیابی شده و مشخص گردید که گرچه همگن سازی موجب افزایش میزان ازدیاد طول میگردد ولی میزان ارتفاع بالج و درنتیجه شکل گیری دومحوری را کاهش میدهد