سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حبیبی پارسا – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی ومواد دانشگاه تهران
ابوذر ماپار – دانشجوی کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات
سحر محرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات
عباس زارعی هنزکی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

کرنش، نرخ کرنش دما و ریزساختار و فرایندهای متالورژیکی مانند سخت شوندگی و فرایندهای ترمیم از عوامل موثر بر تنش سیلان فلز در هنگام تغییر شکل گرم هستند دیده شده است که معادلات ساده تنش سیلان مانند فرمول توانی دقت کافی برای پیش بینی بارها و سیلان فلز را با استفاده از شبیه سازی عددی ندارند. دراین پژوهش با انتخاب پارامترهای موثر در رفتار و بررسی Objectivity و استفاده از تئوری پایاها شکل کلی یک معادله رفتاری برای محاسبه تنش بدست آمد. با حذف جمله های اضافی و انجام عملیات ریاضی شکل چند جمله ای کلی توصیف کننده رفتار تغییر شکل گرم فلزات بدست آمد با استفاده از معادلات تجربی موجود صحت پارامترهای انتخاب شده و معادله چند جمله ای حاصل بررسی شد.