سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بنیامین یارمند – دانشجوی دکتری، پژوهشگاه مواد و انرژی
فخرالدین اشرفی زاده – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش پوشش هایی از سرب روی زیرلایه فولادی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) ایجاد شده و تاثیر دمای زیر لایه، فشار گاز محفظه و ولتاژ اعمالی بر بافت و مورفولوژی پوششها مورد ارزیابی قرار گرفت. بافت پوشش ها توسط دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) به صورت پارامتر بافت و مورفولوژی پوششها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش دمای زیر لایه شدت صفحات (۲۰۰) و (۲۲۰) افزایش یافته و تخلخل ساختار کاهش می یابد و در دمای بسیار بالا بافت پوشش حالت تصادفی پیدا می کند و مورفولوژی آن به صورت هم محور در می آید. با افزایش فشار گاز محفظه شدت صخامت (۲۰۰) و (۲۲۰) افزایش یافته و اندازه دانه ها ریزتر شده در حالی که با افزایش ولتاژ اعمالی صفحات (۱۱۱) شدت بیشتری پیدا می کنند و اندازه دانه ها درشت تر می شود.