سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن مرادی مقدم – کارشناس کامپیوتر گرایش نرم افزار
سولماز مرادی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار

چکیده:

یک سیستم سودمند مدیریت کسب و کار ERP است که در برگیرنده مجموعه های یکپارچه ای از نرم افزارهای جامع است که وقتی به درستی پیاده سازی شود تمام فرایندهای کسب و کار سازمان ها را پوشش می دهد و کل فرایندها و فعالیتهای سازمان را به صورت یکپارچه مدیریت می کند اما پیاده سازی یک سیستم ERP به صورت موفق در یک سازمان بسیار مشکل است به گونه ای که بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته تاکنون در ۵۰% موارد، پیاده سازی ERP در سازمان ها با مشکل مواجه شده است یا با پیاده سازی ERP نتوانسته اند به همه اهداف آن نائل شوند. بنابراین لزوم به کارگیری تکنیکهایی برای بالا بردن درصد موفقیت پیاده سازی ERP در سازمان ها حس می شود دراین مقاله یک روش جدید به نام به کارگیری جریانهای موازی در سیستم ERP برای کمک به افزایش درصد موفقیت استقرار ERP در یک سازمان مطرح کرده ایم .