سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش کریم خانی – گروه الکترونیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمدکاظم مروج فرشی – گروه الکترونیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
عباس ظریفکار – گروه سیستم ها و فناوری نوری، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران

چکیده:

در این مقاله با حل عددی معادل هی شرودینگر غیرخطی، با استفاده از روش SSFM ، انتشار سالیتون های مرتبه ی سه در فیبر، بالحاظ کردن تلفات، شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد، تلفات علاوه بر اینکه باعث پاشندگی پالس سالیتونی می شود، باعث تغییر شکل سالیتون های مراتب بالا و ایجاد مؤلفه های جدید فرکانسی در آن ها می شود. علاوه براین، با تغییر مناسب پاشندگی ، بازیابی سالیتون مرتبه ی بالا را در فیبر مطالعه می کنیم. نتایج حاصل نشان می دهد، بازیابی سالیتون در فیبر در این شرایط به صورت نامتناوب و در مکان های خاصی رخ می دهد که به طول پاشندگی فیبر بستگی دارد.