سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
لیلا عبدالله زاده رامهرمزی – دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
حسین صادقی – دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
نسیم نژادمحمد – محقق، کارشناس ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

چکیده:
مساله سرمایه انسانی که نهایتا به تولید ملی منجر می شود از دیدگاه منابع معتبر اسلامی و آموزه های دینی اصولی دارد که انگیزه لازمرا در امر هدایت نیروی انسانی برای رسیدن به اهدافی همچون اتحاد ملی؛ تولید و خودکفایی یاری می رساند. از آنجایی که کلام مولایمتقیان حقیقت است و آنچه حقیقت است نیاز به آزمون بنابراین پژوهشگران تنها به طرح تئوری از کلام ایشان می پردازند. در این میاننهج البلاغه که از متون معتبر اسلامی در زمینه های مختلف اخلاقی؛ اجتماعی؛ سیاسی؛ اقتصادی و … محسوب می شود، به شناساییاین پتانسیل ها در سطوح مختلف جامعه می پردازد. بنابراین این مقاله که متاثر از دیدگاه امیرمومنان علی(ع) در نهج البلاغه می باشد؛در صدد است در بخش اول به بررسی جایگاه فلسفی سرمایه انسانی و در بخش دوم به پیوند سرمایه انسانی با ساحت جامعه شناختیکار؛ اشتغال؛ تولید ملی و اصول زیرساختی و راهبردی آن و شکوفایی بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی؛ صنعت و تجارت بپردازد.