سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی قافله باشی زرند – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تهران، ایران
سیدمهدی مرتضی – پژوهشکده فنی و مهندسی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
محسن مظلوم فارسی باف – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تهران، ایران

چکیده:

درمطالعه حاضر "راکتور پیوسته درحال اختلاطپلیمریزاسیون دوغابی تولید پلی اتیلن سنگین" با استفاده از نرم افزارAspen Polymers Plusو بر مبنای روش سگمنتی و روشهای سهم گروه، شبیه سازی شده است. مکانیسم سینتیک پلیمریزاسیون: تشکیل سایت، شروع واکنش، انتشار، انتقال زنجیر بوسیله حذف هیبرید بتا، انتقال زنجیر بوسیله حذف متیل بتا، واکنشهای انتقال به هیدروژن، انتقال به اتیلن و انتقال به کوکاتالیست را شامل می شود. نرم افزار فوق الذکر، قادر به پیش بینی رفتار عملیاتی ، ترمودینامیکی فرایند و خواص پلیمر راشامل سرعت تولید پلی اتیلن سنگین، شدت جریان واکنشگر ها، گرمای ویژه محصول، توزیع وزن ملکولی و پلی دیسپرسیتی می باشد.