سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی فتحی مظفری – کارشناس معاونت ،حوزه معاونت اجرایی شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی وضعیت هندسی خطوط قدیمی وعلل بکارگیری دور و مشکلات ایجاد شده بر اثر استفاده ترکیبی ازقطارهای باری ومسافری در مسیرهای راه آهن ،به ارائه راه حلی با مضمون تغییر شیب دور وبه عبارتی چند شیبه کردن دوردر قوسهای انتقالی بدون افزایش طول قوس پیوندی پرداخته شده است که منجر به افزایش سرعت قطارها ودر نتیجه کاهش زمان سیر میگردد. این عمل در حالی صورت می گیرد که هیچ تغییری در ساختار هندسی خط انجام نشده و سرعت قطارها بسته به نوع شیب دور انتخابی به میزان بسیار زیادی افزایش می یابد،این طرح در مسیرFrasne – vallorbe نیز به طور موفقیت آمیزی آزمایش شده است.که تشریح مطالعات انجام شده ونتایج آن در ادامه آورده شده اند.