سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سپیده خوئی – استادیار دانشگاه تھران، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
سمیه زمانی – دانشجوی دانشگاه تھران، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
علیرضا مهدویان – استادیار پژوھشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دانشکده شیمی، پردیس علوم،

چکیده:

با استفاده از روش سل-ژل، بصورت تراکم هیدرولیزی تترا اتوکسی سیلان در محلول پلی آمیک اسید، فیلمهای ۴- (هگزا فلورو ایزو پروپیلیدن) بیس (فتالیک  هیبریدی پلی ایمید سیلیکا با در ابعاد نانو، حاصل شد. ابتدا، از واکنش ۴و انیدرید) و ۲و ۶-دی آمینو پیریدین در محلول آب و متانول ( ۱:۱ حجمی)، پلی آمیک اسید بصورت پودر سفید رنگ تهیه گردید. یکی از مواد مورد نیاز برای واکنش سل-ژل، آب است که به منظور هیدرولیز تترا اتوکسی سیلان(TEOS) بکار بردهمی شود. از طرفی، وجود آب می تواند منجر به هیدرولیز پلی آمیک اسید گردد. لذا واکنش در حضور مقادیر بسیار کم آب (۰/۰۱ میلی لیتر) صورت گرفت. با بالا بردن دما تا ۲۷۰°Cفیلمهای هیبریدی انعطاف پذیر و دارای سیلیکا تا ۷۰ % حاصلشد. فیلم های حاوی کمتر از ۲۲ % سیلیکا زرد و شفاف بودند در حالیکه فیلم های دارای درصد سیلیکای بیشتر زرد و نیمه شفاف بودند. طیف مادون قرمز،(FT-IR) آنالیز حرارتی وزن سنجی (TGA) و میکروسکوپ الکترونی روبشی ،(SEM) بهمنظور بررسی ویژگیهای هیبریدها با درصد سیلیکای متفاوت، بکار گرفته شد. سایز ذرات سیلیکا توسط میکزوسکوپ الکترونی تعیین شد. آنالیز حرارتی وزن سنجی تحت جو نیتروژن و با سرعت – روبشی، C/min ° ۲۰ انجام شد.