سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پروین مولی زاده – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
علیرضا ظهور – دانشکده بهداشت

چکیده:

بیماری انگلی کماکان از مشکلات مهم بهداشتی استان کرمان می باشد. طیف گسترده ای از آلودگی های انگلی روده ای از طریق مواد غذایی آلوده نظیر سبزیجات به انسان منتقل می شوند. ا ین مطالعه به منظور تعیین شیوع آلودگی های انگلی سبزیجات سفره ای تولید شده در شهرستان جیرفت انجام شده است. روش کار: در این مطالعه مقطعی ابتدا شهرستان جیرفت را به ده منطقه تقسیم و از هر منطقه دو مزرعه انتخاب گردید. در هر مزرعه از ۸ نوع سبزی (تربچه، پیازچه، جعفری، تره، شاهی، نعناع، ریحان و ترخون) نمونه برداری شد. (جمعاً ۱۶۰ نمونه) آزمایش نمونه ها در ابتدا به روشهای رسوبی زمانی و سپس با روش تغلیظ با استفاده از سانتریفوژ و همچنین روش غوطه ورسازی صورت پذیرفت. یافته ها: حدود ۱۴% سبزی های باغات شهرستان جیرفت آلوده به ژیاردیا، ۳/۷% آلوده به تخم گونه های تنیا، ۲/۵% آلوده به هیمنولیپس نانا، ۰/۶% آلوده به تخم آسکاریس، ۰/۶% آلوده به آنتامیباهیستولیتیکا، ۱/۲% آلوده به کوکسیدیا، ۱/۸% آلده به فاسیولاهپاتیکا و ۱/۸% آلوده به فاسیولاژیگانتیکا بوه است. بدین ترتیب مطالعه نشان داد که حداقل ۲۱% از کل نمونه ها حداقل با یکی از پاتوژنها آلودگی داشتند. نتیجه گیری: با توجه به آلودگی بالای سبزی های سفره ای به انگل های بیماری زا، آموزش مردم در مورد جلوگیری از آلوده شدن محیط مزارع و جلوگیری از انتقال بیماریها به انسان ضروری به نظر می رسد.