سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود حقانی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
پرویز رمضانپور – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

یکی از موارد مبتلا به سازمانها تعیین نیروی انسانی مورد نیاز جهت هر یک از مشاغل موجود می باشد . عدم توجه لازم به این امر باعث تورم و یا کاهش نیروی انسانی در بعضی از مشاغل می شود . روشهایی که از گذشته دور در این خصوص وجود داشته است عمدتاً بر اساس مطالعه کار و حرکت فریدریک تیلور ۱۹۱۹ میلادی و سپس از تکنیک های کارسنجی و زمان سنجی استفاده شده و در سالهای اخیر به استناد تجزیه و تحلیل شغل بوده است .
روش منطق فازی شیوه علمی جدید و نوینی است که با قابلیت کاربرد زیاد ( با توجه به موقعیت ها و ویژگی های خاص و غیر قطعی موجود ) می تواند مورد استفاده واقع شده و متناسب با هر موقعیت تعداد نیروی انسانی مورد نیاز را برای هر یک از مشاغل به صورت علمی ( بدلیل مبنای نظری قابل قبول ) و عملی ( بدلیل انعطاف پذیری کامل ) تعیین نماید . در این مقاله روش جدید فوق با انجام مطالعه موردی و حل یک مثال عملی مطرح شده است . شرایط فعلی خودشان تنظیم شده اند و در حیطه کارکرد خود به رویدادهای داخلی و خارجی پاسخ مناسبی می دهند .