سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

داوود نعمتی انارکی – عضو هیات علمی دانشکده صدا و سیما

چکیده:

طرح ۱۶۲ و به عبارتی شیوه نوین در مدیریت ارتباط مردمی، در سال ۱۳۷۶ که مدیریت ارتباط اداره کل روابط عمومی صداوسیما با اینجانب بود، با همکاری مهندسین گسترش شبکه و شرکت بسامد تهیه و پس از پیگیری های متعدد در سال ۱۳۸۰ به انجام و بهره برداری رسید. این طرح با هدف تقویت شبکه ارتباطی بین مخاطبان برنامه ها با سازمان و برعکس و دستیابی به دیدگاه و نظرات آنها تهیه و به مرحله اجرا درآمد. فضای فعالیتی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما قبل از راه اندازی این طرح که ۶۰ میلیون تومان هزینه در پی داشت، فضایی سنتی و فاقد هر گونه امکانات و تجهیزات مناسب برای دریافت نظرات مردمی بود، اما با راه اندازی این طرح، دستیابی به نگرش های مردمی نسبت به برنامه های مختلف به سهولت امکان پذیر گردید و مردم نیز به راحتی توانستند با روابط عمومی تماس گرفته و دیدگاه های خود را مطرح سازند. آنچه که پس از راه اندازی طرح ۱۶۲ به وقوع پیوست، تغییر نگرش مدیران و برنامه سازان نسبت به ضرورت حضور روابط عمومی در جای جای سازمان است، بدون آنکه کمترین خللی در فعالیت های آنان وارد آید. در واقع طرح ۱۶۲ شیوه ای نوین در برقراری ارتباط مخاطبان با رسانه ملی بود.