سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده زینب حسینی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده برق
محمدصادق ابریشمیان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده برق

چکیده:

به دلیل آنکه ، روش تفاضلا ت محدود حوزه زمان ۱ ، در ساختارهای حجیم، محتاج تحلیل تعداد زیادی سلول ( در حد (۱۰ ۶ است، از اینرو، به حافظه بسیار بالایی برای اجرای برنامه نیاز دارد ، که بعضا با عدم اجرای آن توسط کامپیوتر های معمولی مواجه می شود . بنابراین، برای شبیه سازی ساختارهای حجیم ، به منظور کاهش حافظه و قابلیت اجرا توسط کامپیوترهای معمولی، روش جدیدی ارائه شده است . به عبارت دیگر، در این روش ، با تقسیم فضای محاسباتی به چند قسمت، در یک راستا ، بطوریکه هر یک از فضاهای کوچکشده قابل اجرا توسط کامپیوتر باشند ، ساختار تحلیل می شود . برای اطمینان از صحت طراحی ، یکنمونه لنز مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته است . لازم به تذکر است که، مطالب فوق مشروط به آن است که، سیستم مورد نظر از انعکاسات متوالی برخوردار نباشد . این شیوه ، در بررسی نحوه حرکت امواج ، درون ساختارهای موجبری مانند گریتینگ آرایه موجبر ی ۲ ، انواع کاپلرها و … قابل استفاده است.