سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید کدخدازاده – شرکت توانیر

چکیده:

آگاهی از قیمت واقعی انرژی در نیروگاههای جدید ضمن این که طراح را در انتخاب نوعنیروگاه کمک می نماید، در شبکه های توزیع نیرو بخصوص برق رسانی به روستاها می تواند عامل موثری در انتخاب روش بهینه برق رسانی نیز باشد. در حال حاضر دیزل ژنراتورها یکی از آلترنایتوهای مناسب جهت تولید برق در روستاها می باشند. در انتخاب شیوه مناسب برق رسانی به روستاها عمدتا انتقال از طریق خطوط ۲۰ کیلوولت یا نصب دیزل ژنراتورها می تواند مدنظر باشد، در این راستا توجه به روش مناسب محاسبه قیمت تمام شده انرژی در نیروگاه اعم از دیزلی، گازی یا بخاری می تواند کمک مناسبی را به طرح بنماید. لذا در این مقاله با توجه به این مهم شیوه های مناسب جهت قیمت تمام شده ارائه می گردد و در نهایت تاثیر تغییرات نوع سوخت در قیمت تمام شده بحث بیشتری قرار می گیرد.