سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر حبیبی – وزارت نیرو- دفتر برنامه ریزی برق
مهندس میرشکرایی – وزارت نیرو- دفتر برنامه ریزی برق

چکیده:

پایه و اساس مدیریت انرژی در صنایع بر بررسی مصرف انرژی استوار است، افزایش چشمگیر بهای انرژی به ویژه بهای نفت خام از ۲/۵ دلار برای هر بشکه در سال ۱۹۷۲ به ۳۰ دلار در سال ۱۹۸۰، بیشتر کشورهای صنعتی دنیای غرب و پاره ای از کشورهای جهان سوم را وادار کرد تا درباره مصرف انرژی که چرخ اقتصاد آنها را به گردش در میآورد به طور جدیتر بیاندیشند. در کشورمان ایران نیز با توجه به شروع بازسازی و نوسازی سیستم اقتصادی کشور و ترمیم خرابیهای جنگ و همچنین افزایش تولیدات صنایع در قالب اهداف برنامه پنج ساله اول جمهوری اسلامی ایران، ناگزیر باید رشد پرشتاب مصرف انرژی را انتظار داشت. به علل مختلف تامین رشد فزاینده تقاضای انرژی در کوتاه مدت و میان مدت امکان پذیر نمی باشد در نتیجه به سبب کمبود عرضه انرژی، سیستم اقتصادی کشور در مسیر توسعه دچار تنگنا خواهد شد. برای جلوگیری از بروز تنگنا لازم است مدیریت مصرف انرژی در بخش های مختلف فعالیتهای اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر از یک سو باید در ساختار بخش صنعت و حمل و نقل تحول اساسی به وجود آمده و از سوی دیگر در جهت بهینه سازی مصرف انرژی و تشویق مصرف کنندگان به صرفه جویی در مصرف انرژی اقدام کرد تا از این راه بتوان به تعادل نسبی عرضه تقاضا انرژی دست یافت. در این مقاله برخی از شیوه هایی که سبب کاهش مصرف انرژی در صنایع خواهد شد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.