سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی هزینه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران(شر
دکتر غلامحسین نوروزی – دانشیار دانشکده معدن – دانشگاه تهران
دکتر محمد مختاری – دانشیار پژوهشکده زلزله شناسی

چکیده:

استخراج موجک را از دو دیدگاه پردازش و تفسیر داده های لرزه ای می توان مورد بررسی قرار داد . بر اساس نوع اطلاعات در دسترس، روشهای مختلفی جهت تخمین ، اندازه گیری و یا استخراج
موجک لرزه ای پایه ریزی شده اند . کلیه این روشها را می توان در سه گ روه عمده . اندازه گیری
مستقیم موجک لرزه ای (روش قطعی )، تخمین موجک با استفاده از داده های لرزه ای (روش
آماری )، تخمین موجک با استفاده از داده های لرزه ای ونگار های چاه خلاصه کرد.
در مرحله پردازش داده های لرزه ای، تخمین موجک باعث بهبود وضوح مقطع لرزه ای میشود. . در عمل فیلتر واهمامیخت اسپایکی در حقیقت همان معکوس موجک می باشد که بدون شناخت موجک این کار درپردازش داده ها انجام می شود. زمانیکه عمل واهمامیخت اسپایکی کیفیت مقطع لرزه ای را بطور مناسبی افزایش ندهد ، می توان با تخمین موجک و کانوولو معکوس آن در داده های لرزه ای قبل از بر انبارش وضوح مقطع لرزه ای را بالا برد. در مرحله تفسیر داده های لرزه ای ، موضوع تخمین موجک در قلب هر پروژه برگردان لرزه ای قرار دارد و شکل موجک استنتاج شده ،
شدیدًا ارزیابی کیفیت مخزن را تحت تاثیر قرار می دهد . موجک لرزه ای همچنین برای انطباق داده های لرزه ای با داده های چاه استفاده می شود.