منابع اینترنتی

به هنگام نوشتن فهرست منابع اینترنتی به دو شیوه می توان عمل کرد:

۱. در صورتی که مطالب مورد نظر ، از کتاب یا مجله خاصی نقل شده باشد ، محقق می تواند با مراجعه به اصلی منبع ، آدرس منبع اصلی را به شکلی که بیان شد، ارائه نماید.

۲- در صورتی که مطالب مندرج در منبع اینترنتی، به وسیله مدیر و صاحب سایت ایجاد شده باشد، آدرس آن به شکل زیر نوشته می شود: نام خانوادگی و نام نویسنده یا صاحب سایت «عنوان مطلب» تاریخ درج مطلب یا تاریخ مراجعه به سایت، ادرسی سایت (URL) البته یادآوری میگردد که منابع اینترنتی و سایتها به عنوان منابع علمی معتبر زیاد در نظر گرفته نمی شوند؛ برخی از دلایل آن عبارتند از: این امکان وجود دارد که مطالبی که در سایتها قرار می گیرند داوری و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگرفته باشند و با توجه به الکترونیکی بودن آنها امکان پاک کردن و تغییر دادن آنها در سایت وجود دارد. لذا توصیه می شود که دانشجویان با دقت کافی و با نظر اساتید مجرب از سایت ها استفاده نمایند.تاکنون، انتخاب یک موضوع پژوهشی و اهمیت آن و برخی از پایگاه های علمی معتبر در جهت پیدا کردن منابع مناسب معرفی شدند. حال باید بر روی چگونگی انجام پژوهش و یافتن مناسب ترین چارچوب برای پژوهشی کردن متمرکز گردد. برای همین نیاز به یک چارچوب است که قالب طرح و مسئله پژوهشی را مشخص کند. بسته به مسئله پژوهشی و حوزه کاربردی و علمی آن، چارچوب های مختلفی را می توان تعریف کرد. در این فصل یک چارچوب طرح پژوهشی که تا حدودی در اکثر طرح های پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد مطرح می گردد و در ادامه به نحوه ی جمع آوری منابع مناسب از پایگاه های علمی برای نوشتن قسمت سوابق و کارهای انجام شده در زمینه طرح پژوهشی بحث می گردد.