سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داریوش جانکی پور – کارشناس شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان – گنجینه آب

چکیده:

استان هرمزگان بامساحت ۶۶۷۰۹ کیلومتر مربع و وسعت حوزه آبریز حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع درجنوب ایرانق رار گرفته است. از دیدگاه زمینشناسی قسمت اعظم گستره های ابریز کل – ساحلی و میناب – بندر عباس در زون زاگرس چین خورده و بلند زاگرس و بخشی نیز در زون مکران واقع شده است.
تخلیه آبهای زیر زمینی حدود ۱/۱۵۰ میلیارد متر مکعب میباشد، که سهم قنات از این مجموع با توجه به حدود ۱۰۰ قنات موجود در حدود ۳۸ میلیون متر مکعب یعنی معادل ۳/۳۸% کل تخلیه منابع آبهای زیر زمینیاستان می باشد.
قناتهای این استان با توجه به شرایط زمین شناسی از جمله عوامل الوده کننده آبها همچون گنبدهای نمکی، مارنها، گچ ها و … بخصوص در غرب استان توسعه پیدا ننموده اند. بیشترین تراکم قناتها در مناطق شمال و شمالشرقی استان میباشد.
قدیمی ترین قناتهایشناخته شده در استان را شاید قنات واقع در کمشک (شمالغربی بندرعباس) درجزیره کیش و در دشت رضوان (شمال بندرعباس) بتوان برشمرد.
هرچند که حفرچاه از هدر دادن آب، انگونه که یکی از عیوب بزرگ قنات می باشد، جلوگیری می نماید لیکن با توجه به اینکه قنوات هنوز اینده ای قاتصادی در پیش دارند، منطقی تر این است که قنواتقدیمی احیا شوند. ایده ای که برای هرمزگان نیز در نظر گرفته شده است.