سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

آرش میراب زاده – روانپزشک، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده:

برقراری رابطه مناسب با اسیب دیدگاه بلایای طبیعی و درک وضعیت روانشناختی آنهاد در مراحل مختلف واکنش به عامل فشار زای روانی شدید ، مقدمه برای ارزیابی صحیح روانی و در نهایت امدادرسانی حرقه ای به انهاست. د رموقعیت های خاص بعد از بروز یک بلای طبیعی، هر امدادگر اعم از مدیر ستادی، مدد کار اجتماعی، پزشک، روحانی و هر نیروی داوطلب لازم است به جو روانی مختص آن محیط آشنا باشد تا بتواندبه علاوه روانشناختی موجود بهمحو مناسبیبرخورد نماید. در اینمجال به چندد نمونه از نکات تئوری و عملی مرتبط با مقاله با پیامدهای روانی بلایای طبیعی اشاره می شود.
– هر فرد در برخرد با عوامل استرس زای شدید مثل بلایای طبیعی، پاسخ های هیجانی و رفتاری ویژه ای از خود نشان می دهد که مجموعه این پاسخ ها می تواند به حل بحران و یا اختلال روانپزشکی منجر شود.
– گرچه سته به بلوغ سیستم دفاعی دستگاه روانی و مکانیسم های انطباقی بکار گرفته شده توسط افراد، در شدت و نحوه رویارویی با عوامل استرس زای شدید تفاوت هایی وجود دارد ، معهذا هر انسانی که در مواجهه با حوادث مهیب، واکنش هایی را ازخود بروزمی دهد که می تواند به ترتیب با شوک و ناباروری شروع شود و با خشم،چانه زدن و افسردگی ادامه یابد و در نهایت با پذیرش حادثه استرس زا خاتمه پیدا کند. در حا زدن هر کدام از مراحل قبل از پذیرش سانحهرخ داده شده می توند به یک اختلال روانپزشکی منجر شود.
– روش برقراری رابطه با هرفرد مجروح چه جسمی و چه روانی اهمیت بسیار زیادی دارد، به طوری که فرد مصاحبه کننده باید نکاتی را ر این ارتباط در نظر داشته باشد. بعنوان نمونه ابراز نام عنوان حرفه ای خود ، گوش دادن با دقت به کلام فرد مجروح، ابراز علاقه برای کمکبه او چه از نظر کلامی و چه از نظر غیر کلامی، همدلی با احساسات فرد مجروح، شرح مراحل امدادرسانی با لحنی امیدبخش و واقع بینانه از عوامل بسیار مهم در برقراری ارتباط مناسب درمانی است.
– عدم جلوگیری از ابراز احساسات بازماندگان نیز از نکاتی است که باید به آن توجه داشت. پیشنهاد می شود ضمن همدلی با بازماندگان به ابراز احساسات و تخلیه هیجانی آنها احترام گذاشته شود و هیچ توصیه ای مبنی بر گربه نکردن به عمل نیاید. در ضمن لاز است با واکنش های رفتار افراطی نیز برخورد مناسب نمود.
– ارائه اطلاعات صحیح در مورد سلامتی خانواده، میزانخسارت وارده ، احتمال وقوع مجدد زلزله و وضعیت کمک رسانی نیز اهمیت بسیرای دارد.
– دیدن جنازه عزیزان از دست رفته می تواند به حل سریع تر بحران کمک کند.
– استفاده از باورهای مذهبی برای آرامش بخشیدن به افراد نقش بسزایی دارد.
– قائل شدن حق انتخاب در موردسکونت موقت و نیز منع ترک اجباری منطقه از مسائل قابل توجه دیگر در برخورد بابازماندگان است.
– کودکان، گروهی از بازماندگان در معرض خطرند که برخورد ویژه ای را می طلبند تا ازآسیب روانی بیشتر در امان بمانند.