مقاله صاحب نظران بررسي کردند؛ دانش، مديريت دانش، مراکز و شرکت هاي دانش بنيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در رشد فناوري از صفحه ۴ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: صاحب نظران بررسي کردند؛ دانش، مديريت دانش، مراکز و شرکت هاي دانش بنيان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بينام اميرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برگزاي ميزگردهاي تخصصي و تنظيم و انتشار مباحث مطرح شده در آنها فصلي است که از شماره گذشته فصلنامه «رشد فناوري» آغاز شده است. در اين ميزگردها که با عناوين نو در حوزه دانش و فناوري برگزار مي گردد، درباره موضوعات و زمينه هاي مرتبط با مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري بحث و گفتگو مي شود. همان گونه که در شماره گذشته، اين بخش به فرصت ها و چالش هاي توسعه مراکز رشد اختصاص داشت، در اين شماره بر آن شديم موضوع «مديريت دانش»، فرصت ها و چالش هاي آن را در ارتباط با سازمان هاي دانش بنيان و چگونگي تعامل آنها را با مراکز رشد در چنين ميزگردي بررسي کنيم.