سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عمران حسن پور – رییس گروه بودجه جاری سازمان آب و برق خوزستان
محمدتقی منصوری کیا – کارشناس دفتر فنی و مهندسی معاونت طرح وتوسعه شبکه های آبیاری و زهکشی , سا
خدیجه صانعی دهکردی – کارشناس دفتر فنی و مهندسی معاونت طرح وتوسعه شبکه های آبیاری و زهکشی , سا

چکیده:

در حال حاضر حدود ۲۰ درصد برق جهان و ۷ درصد کل انرژی ، بر اساس کمسیون جهانی سدهای بزرگ از طریق سدهای بزرگ از طریق سدها تامین می شود . یکی از مهمترین موارد استفاده آب در استان خوزستان و استانهای مجاور ، تولید انرژی برق در نیروگاههای برق آبی می باشد .تولید انرژی بون تولید اثرات گلخانه ای از مهمترین مزایای نیروگاههای برق آبی است .آب پشت سد ضمن عبور از توربین و تولید انرژی برق بدون تغییر در کیفیت آن ، مجدداًجهت تولید انرژی برق مورد استفاده قرار میگیرد و این روند چندین بار اتفاق می افتد بطوری کهبه ازای هر کیلو وات ساعت برق تولید شده معادل ۵/۰متر مکعب آب استفاده گردیده است که این شاخص بیانگر استفاده چندین مرتبه از آب می باشد. سپس این آبجهت مصارف دیگر از جمله صنعت ، شرب و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده مجدد از آب پس از تولید انرژی برق یکی از مهمترین و با ارزشترین ویژگی آب جاری رودخانه کارون می باشد. با توجه به رشدسالانه۱۰درصدی مصرف برقکشور لازم استتوان تولیددرده سال آینده به دوبرابرظرفیت موجودارتقاء یابد، تا پاسخ گوی نیازهای آینده باشد . علت درحال اتصال (یا توسعه )بودن شبکه های انتقال برق اغلب کشورهای منطقه (مثلا روسیه به اروپا وچین ) آتیه بسیارخوبی ازتوسعه بازاربرق و تامین نیازهای آینده کشور پیش روی ماست. از مهمترین مسائل اقتصادی قابل برنامه ریزی دیگر صادرات آب شیرین است ,از میان کشورهای تولید کنننده آب شیرین از آب دریا ، عربستان با ۲۶ ،آمریکا با۱۵ وایران با۲/۲درصد به ترتیب در رده هایاول ، دوم ودهم می باشند .مقدار تولید روزانه آب شیرین ایران ۴۲۳۴۲۷ مترمکعب می باشد. . ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و منابع تجدید پذیر آب می تواند مهمترین صادر کننده و تامین کننده آب بسته بندی برای کشورهای حوضه خلیج فارس باشد .ضمن اینکه قیمت بهای تمام شده کمتر با توجه به منابع آبی و سدها و هزینه کمتر حمل و نقل هر لیتر آب بسته بندی شده منجربه حداکثر سازی سود و درآمد خواهد شد .انتقال آب از سرشاخه های کارون علاوه بر آنکه منجر به کاهش دبی رودخانه میشود ،کاهش ارتفاع آب مخزن و در نتیجه کاهش توان تولید در نیروگاه را نیز بدنبال داشته ، صادرات آب را نیز تحت تاثیر قرار داده ،از سوی دیگر مسایل و تبعات اجتماعی , زیست محیطی و اقتصادی فروانی به وجود خواهد آورد که براحتی حل و فصل نخواهد شد . با توجه به محدودیت منابع آب مناسب در جهان همانطوری که امروزه نفت بعنوان یک ابزار قدرت و قوت کشورها محسوب می شود . آب نیز در آینده ای نه چندان دور می تواند نماد قدرت کشورها باشد و در گمانه زنی های سیاسی ابزاری کارا و اثربخش می باشد